Home

Knölstruma heshet

En diffus struma är en (inte helt säker) indikation på till exempel Basedows sjukdom eller tidig jodbrist, medan en nodulär struma (knölstruma) indikerar till exempel toxisk multinodulär struma, sköldkörteladenom eller stor struma av jodbrist [2] Struma är också ett symtom på Jod-Basedows sjukdom och Wolff-Chaikoffs effekt, två. Object moved to here Särskild uppmärksamhet skall fästas på om det föreligger samtidig heshet hos patienten, då detta kan vara associerat till malign tumör genom en påverkan på n. laryngeus recurrens som går igenom tyreoidea. Heshet kan också förekomma vid benign struma på grund av en sträckning av nerven. Ett specialfall utgör Riedels struma

Struma - Wikipedi

  1. Multinodös toxisk struma eller knölstruma, vilket är vanligast hos äldre kvinnor. [4] Höga blodnivåer av tyroidhormoner, hypertyroxinemi, kan uppkomma av flera andra skäl: Tyreoidit, en inflammation i sköldkörteln. Typer av tyreoidit innefattar Hashimotos sjukdom och subakut tyreoidit (De Quervains sjukdom)
  2. Start studying Svenska för läkare. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
  3. When not to perform fine needle aspiration of a thyroid nodule In summary, FNA of thyroid nodules has become one of the most useful, safe, and accurate tools in the diagnosis of thyroid pathology
  4. Plötslig heshet hos vuxen utan ÖLI-symtom kräver snar utredning. Stämbandsknottror ev. remiss till logoped. Omeprazol vid reflux. Heshet p.g.a. åldrande slemhinna i stämbanden hanteras genom vätskeintag samt uppvärmning före röstansträngning

För att göra din upplevelse av vår sajt så bra som möjligt använder vi cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används Jag frågade om alternativ om jag kunde dricka joden eller vad skulle vi göra. Han förklarade att operation var enda sättet att bli av med min struma. Däremot finns det en högre risk att mina stämband skadas vid en andra operation. Frågade om jag kommer att bli stum. Läkaren sa att det som kunde hända var att jag fick en heshet i min. Sköldkörtel cystor i sköldkörteln visar sig innehålla en flytande urinblåsa, sköldkörtel cystor har oftast inga symtom, såvida cysta är stort eller cysta blödning fenomen, kan denna gång orsaka vissa komprimering symtom, såsom smärta, svårigheter att svälja, andningssvårigheter , heshet och så vidare Bristen på hormoner kan orsaka menstruationsrubbningar (alltför tung eller, tvärtom, är alltför kort och knapphändig menstruation, fullständig avsaknad av menstruation, heshet på grund av svullnad av stämbanden, hörselnedsättning). Rösten kan vara hes Symtomen märks först vid påverkan på närliggande struktur så som heshet, dysfagi. Metastaserar först till cervikala lymfknutor - försämrad prognos vid distala metastaser och hos äldre. Translokation eller inverion som påverkat receptorn på PM, som gör den kroniskt aktiverad --> celltillväxt, proliferation och differentiering

Används för att bekräfta diagnosen subakut thyroidit samt bedöma upptag inför radiojodbehandling Tecnetium-scint 99m-Tc-pertechnetat Remiss till nukleär-lab Görs ffa i samband med radiojodbehandling för att få en bild av thyroidea - autoimmun, knölstruma, toxiskt adenom knölar - varma eller kalla ej aktuellt längre pat med. Stämbandsbedömning är indicerad vid heshet samt som preoperativ kartläggning inför operation av stora strumor och tyreoideacancer. Avser recurrenspåverkan eller annan stämbandsdysfunktion. CT utan kontrastförstärkning Används i vissa fall för kartläggning av eventuell intrathorakal utbredning och tracheal påverkan Sköldkörteln knölar under en lång tid kan inte visa sig på något sätt. Mycket stora noder kan komprimera intilliggande organ, blodkärl och nerver. Detta leder till en halsont, heshet i rösten, andnöd, sväljningssvårigheter. När klämma nervstammarna kan få smärta. I maligna noder ökar cervikala lymfkörtlar

Video: www.1177.s

Heshet. Heshet eller dysfoni är en avvikelse i röstkvaliteten, det vill säga att rösten inte låter som vanligt. Ny!!: Struma och Heshet · Se mer » Hypertrofi. Hypertrofi är den medicinska termen när en vävnad eller ett organ är förstorad (organomegali), och kallas också organförstoring eller vävnadsförstoring. Ny!! Knölstruma kan störa med sin storlek. Knölstruma är den typ av struma som inte påverkar hormonproduktionen, oftast fungerar alltså hormonerna som de ska. Den kan däremot bli så pass stor att den syns på halsen och göra det svårt för dig att andas och svälja. Men ibland ger den inga besvär alls Hem igen Du skrivas ut från sjukhuset den första dagen efter operationen om inga komplikationer uppstår. Alla patienter ska få en skriftlig utskrivningsinformation med sig hem. 6 Anledningarna till operation kan vara olika och de vanligaste är: • Godartad knölstruma som ger trycksymtom från svalj, matstrupe eller luftstrupe

Knölstruma Cancer Knölar i tyroidea är vanliga, större risk för cancer hos barn och unga, hos äldre är struma vanligare, Uttalade lokalsymtom (sväljningsbesvär, trakeapåverkan), snabb tillväxt, hård resistens och recurrenspares (heshet) gör malignitet misstänk Symptom Vanligen inga symptom om den inte ligger långt ned i sköldkörteln, isåfall: Sväljningsobehag Andningsobehag Ev. heshet Status Palpera thyroidea Palpera lymfkörtlar på hals: om stora - malignitetsmisstanke UL Lab TSH T4 TRAK TPO Calcitonin (för medullär cancer) - cancermarkör Thyreoglobulin - cancermarkör Utredning 1 - Heshet, snabbt växande. Hashimotos thyroidit. Autoimmun destruktion av thyroidea - Hypothyreos - Livslång substitutionsterapi Toxiskt multinodöst knölstruma

- Knölstruma - Avsaknad av sköldkörtel - Heshet - Andningssvårigheter (skällhosta m m) - Trångt svalg (constriction of the throat). Symtom på hypothyreos relaterat till hjärta och kärl: - Långsam , men oregelbunden puls - Tryck över bröstet - Mikrovolt vid ECC - Hjärtförstorin Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Tyroxinbehandling (Levaxin®) ges vid TSH stegring, även vid normala T3/T4-värden, och kan effektivt minska strumans storlek hos yngre individer. Mjölk kan vara en jodkälla (75 μg jod/l mjölk svarar ungefär mot halva dygnsbehovet). Atoxisk nodös (kolloid) struma Knölstruma debuterar i tidig vuxen ålder med långsam progress under livet 240X Struma, ospecificerad Förstoring av sköldkörteln Diffus kolloidstruma Endemisk struma Hyperplastisk struma Parenkymatös struma Utesluter: Medfödd struma (246B) 241 Icke giftig knölstruma Struma nodosa atoxica Utesluter: Adenom i sköldkörteln (226) Cystadenom i sköldkörteln (226) 241A Atoxisk uninodulär struma 241B Atoxisk. Typiska symtom är trötthet, ökad intolerans mot kyla, muskelsmärta, ökat sömnbehov, depressiva besvär, viktökning (i allmänhet måttlig), förstoppning, yrsel, stickningar i händer, håravfall, röstförändringar som heshet; Inflammation i sköldkörteln, tyreoidit: Det finns flera olika typer av inflammation i sköldkörtel

Struma är vanligare hos kvinnor än hos män, främst för att sköldkörtelsjukdom generellt är vanligare hos kvinnor. Symmetrisk förstoring kan uppkomma när behovet av sköldkörtelhormon ökar, till exempel under graviditet, men det är också vanligare med struma med ökande ålder och då ligger ofta en knölstruma bakom BAKGRUNDDefinitionToxisk multinodulär struma (TMS) är diffus förstorad thyreoidea där autonomt arbetande partier ger förhöjd hormonproduktion och leder till hypertyreosEpidemiologiTMS är, efter Mb Graves, näst vanligaste orsaken till hypertyreos i västvärlden (15-30 % av fall av hypertyreos) Knölstruma . Knölstruma börjar oftast som en diffus förstoring och övergår så småningom i struma med flera knölar av olika storlek. Knölstruma kan ibland ge en tryckande obehaglig känsla på halsen. I vissa fall kan struman växa nedåt bakom bröstbenet Trött, glömsk och frusen? Om sköldkörteln inte fungerar som den ska går hela kroppen på sparlåga, med bland annat viktuppgång, förstoppning, energilöshet och minnesprolem som följd Struma är egentligen inte ett namn på en sjukdom utan betyder att man har förstorad sköldkörtel. Sköldkörteln sitter på halsens framsida under struphuvudet och producerar hormoner som påverkar många av kroppens funktioner och ämnesomsättningen. Man kan få struma i alla åldrar, men det.

Atoxisk benign struma - NetdoktorPro

Man rekommenderar, att knölar över 1 cm undersökes med finnålsprov, speciellt om det gäller en enskild knöl. Enskilda knölar inom en knölstruma har samma malignitetsrisk som en helt ensam knöl i sköldkörteln. Man kan då ta prov av den största knölen eller av sådana knölar, som i ultraljudundersökningen ser misstänkta ut Heshet; Svårigheter att svälja; Andningssvårigheter (kan inträffa i sällsynta fall med mycket stora struma) Det kan finnas nacke ven svullnad och yrsel när armarna lyfts över huvudet. Tecken och tester. Läkaren kommer att känna halsen som du sväljer. kan läkaren kunna känna svullnad i området. Tester som kan göras är: Gratis. Humör och mental hälsa Extrem trötthet Sömnlöshet Sömn gör inte att man känner sig piggare (dålig sömnkvalitet) Avsaknad av sexlust Långsamma rörelser Förlorad uthållighet Intolerans mot fysisk aktivitet Kraschar efter 15.00 på em Långsamt tal Depression Panikattacker Minnesförlust Förvirring Mentalt slö Dålig koncentration Ljud eller röster i huvudet Hallucinationer. - Heshet - Huvudvärk - Håravfall, torrt, tunt och/eller risigt hår, glesnande behåring på kroppen - Hårda tunga hjärtslag/hjärtklappning - Högt kolesterol - Ingen ork, lust - Ingen/låg sexlust - Kall hud - Karpaltunnel syndrom (kroppsdelar domnar bort pga av klämda nerver) - Koncentrationssvårigheter - Ledvärk - Låg kroppstemperatu

Oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring eller röstförändring hos en patient med struma PET-positivt fynd i sköldkörteln Vid misstanke ska patienten remitteras till ultraljud och finnålspunktion Vanligaste orsakerna är 1) godartad knölstruma som trycker 2) oklar knuta som behöver undersökas i sin helhet i mikroskop 3) sköldkörtelcancer och 4) giftstruma. Hur bör jag utredas innan operationen? Förutom vanlig läkarundersökning bör alla patienter som skall opereras för förstoring eller knuta genomgå cellprov med. • Heshet . EndocrineC e n t r e o f E x c e l l e n c e Tumors endocrinetumors.org Palpation: • Brosk är landmärken • Knölstruma • Nodös strum Radiojodbehandling är effektiv, säker och rimlig. Full effekt fås inom sex till tolv veckor. 80-90 % kommer att ha normal ämnesomsättning efter åtta veckor med en dos, medan övriga kommer att behöva en eller flera extradoser. Hos patienter med giftig knölstruma minskar en sådan behandling storleken på struman med 40 %

Små barn med stridor, heshet, skällande hosta. Kommer oftast efter ett par timmars sömn. Cystisk fibros Långvariga kroniskt obstruktiva besvär och upprepade nedre luftvägsinfektioner hos barn och ungdomar. Ofta finns hereditet. Samtidig pankreatit med steatorré förekommer ibland. Fibroserande alveolit/lungfibros Torrhosta, andfåddhet En struma är en utvidgning av sköldkörteln. Det är inte cancer. Läs mer Struma symptom, behandling, orsaker i vår databas för sjukdomar och sympto

Giftstruma - Wikipedi

Sköldkörtelcancer drabbar alla åldrar men är ovanlig hos barn. Kvinnor drabbas oftare än män. Det vanligaste symtomet är en knöl som i de flesta fall syns utanpå halsen www.regionhalland.s UT I DET FRIA- ett initiativ mot TBE. 2017-05-23 Ett stort litet hot Att vara aktiv utomhus är ett av de bästa sätten att ta hand om sin hälsa, för alla åldrar. . Och att vi som bor här i Sverige vill passa på att vara ute och njuta när gräs och gröda gror är rätt sj Andra fynd palpabla metastaser, heshet, sväljningsbesvär 18 Högrisk patient: Ålder vid diagnos (> 45 år) Tumör storlek (>4cm) Extra thyroidal växt Fjärrmetastaser 19 Thyreoideacancer, bakgrund 1 % av alla maligniteter i världen

Man gör då en gammakamera-undersökning med teknetium i form av pertechnetat (mindre stråldos jfrt jod 131) och man kan då diffa mellan toxisk knölstruma (ojämnt upptag) och toxiskt adenom (upptag i ett adenom). Denna us ger dock ingen kvantitativ uppgift om upptag utan man måste då gå vidare med spårjodsundersökning (I131) Men allt detta till trots så fann man i juli att blodprovet thyroglobulin inte var så lågt som man hoppats på. Ultraljud på halsen bekräftade en lymfkörtel som var förstorad (2 cm) vid nyckelbenet och två mindre som såg tumöriga ut på höger sida Låg ämnesomsättning. Hypotyreos Definition. Minskad mängd sköldkörtelhormon (tyreoideahormon) i blodet. Orsak(-er) Kronisk inflammation i sköldkörteln är den vanligaste orsaken (Hashimotos sjukdom) I vintras/våras upptäcktes en cysta på min hals som växte alldeles för snabbt och mycket och jag blev opererad för knölstruma den sista mars. Pga struman och operationen försvann min röst helt och hållet och jag kunde enbart viska med svaga viskningar under tre månaders tid Praktisk Medicin är en av de mest använda informationskällor för läkare och annan vårdpersonal . Privatpersoner hänvisas till www.doktorn.com som är en av Sveriges största webbsidor för kunskap om hälsa och medicin till allmänheten

Problem med sköldkörteln, t.ex. struma kan ge knölar på halsen, ibland synliga ibland icke synliga! Det kallas knölstruma. Är dem icke synliga kan de ses med hjälp av ultraljud. Jag har struma i familjen nämligen. Nästan alla på pappas sida har haft det. Känslan av en klump i halsen är mycket vanligt vid sköldkörtelbesvär knölstruma avsaknad av sköldkörtel heshet andningssvårigheter (skällhosta m m) trångt svalg (constriction of the throat). Symtom relaterat till hjärta och kärl: långsam , men oregelbunden puls tryck över bröstet mikrovolt vid ECC hjärtförstoring nedsatt cirkulation i lemmar (armar och ben) cyanosis (lätt blåfärgad hud Sköldkörteln, som sitter på halsens framsida strax nedanför struphuvudet, bildar hormoner som är viktiga för ämnesomsättningen. Kontakta din vårdcentral om du tycker att sköldkörteln växer till, ömmar eller om du får svårt att svälja, får andningsproblem eller besväras av långvarig heshet

Svenska för läkare Flashcards Quizle

Anaplastisk cancer Denna tumörform kallas också storcellig anaplastisk cancer och förekommer hos äldre individer. Ofta har patienten haft struma under lång tid, vilken tillvuxit hastigt och orsakar mer eller mindre uttalade lokalsymtom, vanligen trakeal kompression och stridor, samt ev. heshet pga recurrenspares heshet, mörk röst blek och svullen vid ögonen depression håravfall och torrt hår förlångsamning hjärtsvikt minskad längdtillväxt och sen skelettmognad hos barn ; Utredning ↑TSH (om primär) ↓ T4, senare ↓ T3 TPO-ak, TG-ak FNP (Hashimoto) scin Andra symptom är: Torr kall hud, viktökning, försvagad köldtolerans, heshet, nedsatt hörsel, långsam puls, svullnad runt ögonen, trög tarmfunktion. Laboratoreprov: S-TSH stiger. S-T4V sjunker. Normalvärden för sköldkörtelproven avviker något från de vuxnas normalvärden För att förbättra webbplatsen samlar vi in besöksstatistik med Siteimprove och Google Tag Manager. Vi sparar ingen personlig information om dig utan endast en sammantagen bild av antal besökare och sidvisningar Efter operationen kan hypertyreosen ibland återkomma, men en operation kan också leda till underfunktion. Efter operationen uppföljer man sköldkörtelns funktion genom blodprov. Komplikationer, som kan förekomma i samband med sköldkörteloperation, är förlamning i stämbanden och heshet

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden Störd hormonfunktion oerhört vanligt men förväxlas ofta med andra sjukdomar. Hundra tusen svenska kvinnor behandlas för sköldkörtelrubbningar Jag förstår inte vad som hänt med mitt ansikte och främst min hals. Jag ser ut som någon som ätit kortison och svullnat upp i ansiktet och på halsen ser det ut som jag har en böld eller något framtill, typ som struma

Svensk Förening för Patologi - Svensk Förening för Klinisk

Man kan ha struma i samband med hypertyreos; det kallas då giftstruma. Sköldkörteln kan även bli hård och knölig - knölstruma. Det påverkar inte hormonproduktionen men kan i värsta fall trycka på luftstrupen och göra det svårt att andas. Struma är ofta en följd av jodbrist Detta betyder att nedregleringen av hormonproduktionen som sker hos friska vid ett hastigt påkommet överskott av jod i sköldkörteln inte inträder i samma grad. Resultatet innebär att patienter med knölstruma vid ett jodöverskott i större utsträckning reagerar med en ökad bildning och frisättning av hormon (1)

knölstruma. Sjukdomsförloppet hos de båda kvinnorna var likartat. Båda hade känd knölstruma oc h v ar vid insättning a v ca - de xomerjodbehandling en kliniskt euty - roida. De hade normala tyreoideahor-monnivåer både före och cirka en må-nad efter behandlingsstar t, bortsett från ett lätt supprimerat S-TSH hos patient nr 2 konsekvens. Röstbesvären (heshet, då-lig röstvolym och rösttrötthet) är mest uttalade under de första månaderna ef-ter skadetillfället. Lyckligtvis är åt-minstone hälften av dessa iatrogena re-currens-pareser av övergående natur och patienten blir då helt återställd. I de fall då paresen blir permanent brukar ti Knölstruma. Knölstruma börjar oftast som en diffus förstoring och övergår så småningom i struma med flera knölar av olika storlek. Knölstruma kan ibland ge en tryckande obehaglig känsla på halsen. I vissa fall kan struman växa nedåt bakom bröstbenet

Dysfoni. Heshet. - Praktisk Medici

Mycket hastigt uppträdande knuta, inom något dygn, talar dock för blödning i adenom eller cysta. Heshet, dysfagi samt tilltagande dyspné talar för infiltrativ växt och malignitet. Förstorad/e lymfkörtel/lar stärker misstanken om malign förändring. Tillväxt av nodulus trots tyroxinbehandling är ett observandum för malignitet klas eklund pernilla ström skilsmässa 14 jan förändring i munhålan eller svalget, en knöl på halsen, hes stämma eller Vid cancer i struphuvudet är det vanligaste symtomet heshet, men. 10 jun Av en ren händelse hittade jag en knöl på struphuvudet ikväll. Det är svårt att förklara hur den känns, men den går att röra på om man. knölstruma; avsaknad av sköldkörtel; heshet; andningssvårigheter (skällhosta m m) trångt svalg (constriction of the throat). Symtom relaterat till hjärta och kärl: långsam , men oregelbunden puls; tryck över bröstet; mikrovolt vid ECC; hjärtförstoring; nedsatt cirkulation i lemmar (armar och ben) cyanosis (lätt blåfärgad hud Toxisk knölstruma: godartad av svullnad i sköldkörteln. I Nederländerna finns det cirka 75.000 personer med thyroidbeskaffenhet. Det finns också en del människor som är symtomfria roam eller inte gå till en läkare, men har problem med sköldkörteln. Att känna igen symptomen De flesta av de klagomål är ofta något att känna igen Tack för mycket bra information. Känner igen ont många delar av symtomen men har inte förstått varför jag mått så ont i flera år. Detta är ett genombrott att få veta och att min doktor äntligen kommit på vad det kan vara

De vanligaste orsakerna till hypertyreos (överfunktion av sköldkörteln) är Basedows sjukdom, knölstruma eller en enskild, hormonellt aktiv knöl (adenom). Orsakerna till överfunktion av sköldkörteln är inte särskilt väl kända kända och man kan knappast påverka dessa orsaker själv Svensk Förening för Patologi - Svensk Förening för Klinisk Cytologi KVAST-dokument för punktionscytologi av thyreoidea Utgåva 1.0 2(7

Sjukdomar A-Ö DOKTORN

Vid hypertyreos påskyndar (snabbar upp) kroppens biokemiska processer (d. trijodothyronin T3 och thyroxin T4 i blodomlopp.eller Graves sjukdom = autoimmun form av tyreotoxikos med diffus struma Toxisk multinodullär struma = toxisk knölstruma. något som kan förekomma på grund av: o thyroidit = en ökad thyreoideaproduktion orsakat av. Jag är opererad för knölstruma två gånger, först 1986 där allt gick bra och jag åt Levaxin ett tag efter, kommer dock inte ihåg hur länge, då minnet svikerfick sen tillbaka det med ny utväxt och ny op 1994 och har sedan dess ätit Levaxin. 2002 fick jag konstaterat fibromyalgi och trötthetssyndrom, har även IBS och reflux Klinisk undersökning, inklusive tyreoidea palpation, kan här vara vägledande och fynd av endokrin oftalmopati eller pretibialt myxödem bekräftar tyreotoxikos av Graves typ. Gammakamera-undersökning med teknetium (eller teknetiumskintigrafi) kan användas för att skilja på tyreotoxikos av Graves typ (diffust upptag), toxisk knölstruma. Idag har jag varit hos en logoped för första gången i mitt liv. Jag har under en längre period haft mycket besvär med min röst - rösttrötthet, heshet, rösten tar slut, värk i halsen som går ner i nacke och skuldra, svullnad av halsmusklerna, klumpkänsla i halsen, återkommande behov av att hosta och harkla De kolloid knölar, även känd som adenomatous knölar eller knölstruma, benigna utväxter är inte cancer sköldkörtelvävnad. Även om de kan växa upp och det kan finnas mer än en, är de inte skadliga och inte spridit sig utanför sköldkörteln. Kolloiden knölar är den vanligaste typen av sköldkörteln liten knöl

Sköldkörtelboken: Hashimoto och autoimmun inflammatio

Komplikationer: Nervskada (heshet, röstsvaghet), hypoparathyreoidism, infektion. HYPERKALCEMI. PTH höjer S-Ca, genom inverkan på njure och skelett. Vitamin D hydroxyleras först i levern och sedan i njuren till 1,25dihydroxykolekalciferol, som direkt hämmar PTH-sekretionen, dels indirekt via S-Ca. Kalcitonin hämmar osteoklasternas receptorer Upp till hälften av patienterna som fått medicinsk långtidsterapi får återfall. Behandlingen lyckas bäst ifall sköldkörteln är liten till storleken, om man kan minska medicindosen under behandlingen och TSHRAb nivån sjunker. Överfunktionerande knölstruma går inte att bota bestående med medicinbehandling Operation innebär en liten risk för stämbandsförlamning och skada på bisköldkörtlarna. Stämbandsförlamningen brukar inte leda till någon varaktig heshet. Skada på bisköldkörtlarna behandlas med kalktabletter eller D-vitamin. 3. Radiojodbehandling innebär att man dricker radioaktivt jod, vanligen 1 gång HYPOTYREOS FÖRR och NU - en genomgång. Med tillatelse av Karin Munsterhjelm Ahumada År 1875 presenterade Sir William Gull de första fallstudierna på hypotyreos till The Clinical Society of London. 1888 var sjukdomens symptomatologi och kliniska kännetecken utförligt beskriven

Thyroid cysta - Sidor [1] - World uppslagsverk kunska

Ödem (inkl. lungödem) s 283, 293-300 Pat bok. målbeskr. organkurs-Vad ger ödem/etiologi: Ödem per definition innebär närvaro av överflödig vätska i det interstitiella rummet Medistinal metastasering kan ge superior vena cava-syndrom (SVC-syndrom), ffa vid högersidig tumör som orsakar obstrution av vena cava sup. Detta innebär hals- och huvudsvullnad, huvudvärk och andningsbesvär, heshet (pares av n recurrens), dysfagi och dyspné (pares av n phrenicus) Bort hela eller delar av sköldkörteln (total eller partiell tyreoidektomi) är ett alternativ om du har en stor struma som är obekvämt eller orsakar svårigheter att andas eller svälja, eller i vissa fall, om du har knölstruma orsakar hypertyreos. Kirurgi är också behandlingen för sköldkörtelcancer

populär: