Home

Sociala uppgifter

Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering. Serviceuppgifter i hushållet. Medicintekniska uppgifter. Administrativa uppgifter. Arbetsställningar och förflyttningar. Sekretess i vård- och omsorgsarbetet. Tekniska och andra hjälpmedel. Datoranvändning och säker informationshantering Avgifterna skiljer sig åt mellan olika avtal och nedanstående uppgifter ska därför tolkas med viss försiktighet. Sett över tid har både den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna ökat

Hanterbarhet: Det är inte hur du har det utan hur du tar det! Medicinska uppgifterTex: Såromläggning, sondmatning, dela medicin från dosett OmsorgsuppgifterTex: personlig hygien, påklädning, städning, hjälp med att äta Användare av sociala medier delar gärna med sig av information i dem, ibland väldigt dumdristigt, men det är ändå ett val att dela med sig av viss information och till vissa människor. De flesta väljer vilka uppgifter de delar med sig av publikt och vilken de bara delar genom privata meddelanden

Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form

På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor I den andra uppgiften får du lära dig att skapa ett användarkonto på det sociala närverket Facebook. Facebook har idag flera miljontals användare världen över och går att betrakta som vår tids största sociala medie. På Facebook kan du som privatperson hålla kontakten med din familj och dina vänner Uppsatser om SOCIALA UPPGIFTER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Efter den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PuL) ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR). Därför presenteras inte längre så mycket information om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats De som är uppvuxna med sociala medier har ofta en annan syn än vuxna på vilken information de ska lämna ut om sig själv och om andra. Det finns barn och ungdomar som har tusentals följare på sociala medier. Då anses de vara publicister och behöver veta vilka lagar och regler som gäller

Dina uppgifter samlas in när du till exempel skickar ett meddelande, gör ett inlägg eller skriver i ett kommentarsfält i Mölndals stads sociala medier. Dina uppgifter gallras och lagras i enlighet med beslut i stadens gällande dokumenthanteringsplan. Dina uppgifter kan komma att arkiveras i Mölndals stadsarkiv Ekonomiska och sociala rådet Rådet, som förkortas ECOSOC, är ett av FN:s huvudorgan och har vidsträckta arbetsområden. Det behandlar frågor om människors ekonomiska, sociala och kulturella villkor och ska samordna arbetet inom de olika fackorganen och underorganen Kapitel 3 - Socialnämndens uppgifter. göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, informera om socialtjänsten i kommunen Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in: E-post (måste anges) (Adressen lämnas aldrig ut) Välkommen till Sociala Medier!.

Känsliga uppgifter om elever spreds i sociala medier. Luleå Elever har kommit åt känslig information om andra elever på Luleå kommuns informationsplattform Edwise. Uppgifterna har sedan. publiceras på sociala medier och är inte ansvariga för sådant innehåll. Men på grund av den offentliga karaktär som innehållet på sociala medier har, kan Sodexo när som helst efter eget omdöme be dig att omedelbart ta bort Sodexorelaterat innehåll som finns på dina sociala medier om det kan betraktas gör

Vård- och omsorgsarbete

Avtalade sociala avgifter Den största delen av de sociala avgifterna en arbetsgivare betalar är lagstadgad, men för företag som har anställda som är anslutna till ett kollektivavtal tillkommer ytterligare sociala avgifter i form av bland annat avtalsförsäkringar och avtalspensioner Luleå Elever har kommit åt känslig information om andra elever på Luleå kommuns informationsplattform Edwise. Uppgifterna har sedan spridits på sociala medier. Vi jobbar för att det inte ska kunna hända igen, säger skolchefen Maarit Enbuske. Edwise är skolornas it-system och används av. Sociala innovationer utifrån ett välfärdsperspektiv Ordet social kan antyda att innovationen är menad att förstärka den sociala väl-färden alternativt ha en social mening. Sociala innovationer kan i sin enklaste form ses som nya idéer som fungerar och som möter sociala mål (Mulgan 2007 s 8)

Video: Sociala avgifter - Ekonomifakt

Begrepp inom Vård och omsorgsarbete by Emma Karlsson on Prez

kunskapskrav, uppgifter, feedback, bilder och filmer... Prezi. Product; Gallery; The Science; Conversational Presentin Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Vi verkar för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom att göra uppföljningar och utvärderingar Instruktioner finns nu digitalt (sociala frågor eget arbete) för de som inte håller reda på papper, vilket jag inte heller gör. Gruppindelning lägger jag inom kort på it´s learning. Uppgifter på sociala medier hävdar att Moradi blivit gripen för våld mot tjänsteman. Polisen bekräftar att en person är frihetsberövad men vill inte.. Sociala medier Här visas ett samlat flöde över vad som händer i Babya's butiker runt om i landet. OBS att erbjudande och kampanjer kan variera mellan våra butiker

Vem äger din information i de sociala medierna? Per pladdrar p

 1. DN DEBATT 18/9. Lärarkårens uppdrag måste rensas från så många sociala uppgifter som bara möjligt. Det som fortfarande behöver skötas som inte är direkt relaterat till under­visningen.
 2. Dagens sociala medier är egentligen inte så sociala, utan är främst skapade med syftet att fullborda olika uppgifter, enligt forskaren Christoffel Kuenen. För att istället främja sociala relationer krävs ett nytt sätt att närma sig design i förhållande till sociala digitala plattformar.
 3. En timanställd inom Region Skåne har hämtat uppgifter ur journaler och spridit via sociala medier. Dataintrånget riktades mot flera kvinnor som är patienter på en kvinnoklinik, rapporterar.

Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag Skatteverke

ditt arbete med sociala medier som anställd eller förtroendevald i Fackförbundet ST. Sociala medier är ett viktigt verktyg i det fackliga arbetet Det är viktigt att ha respekt för personuppgifter och våra medlemmars integritet på sociala medier, men det ska inte avhålla oss från att vara aktiva på till exempel Facebook eller Instagram Regler för registrering och arkivering av uppgifter på sociala medier . Dessa regler har, med stöd av rektors organisations- och beslutsordning (ROB) fastställts. information på bästa sätt i sociala medier? − Tänk efter före. Sätt upp tydliga riktlinjer kring användandet. Använd E-delegationens checklista. Sekretessbelagda uppgifter har kommit ut på facebook. Får jag som chef efterforska vem som läckt uppgifterna? − Ja. Meddelarfriheten och efterforskningsförbudet gäller bara vid.

Video: Uppgift 2: Facebook Sociala Medie

Inlägg på de sociala medier där Kristianstads kommun är aktiva är allmän handling och blir tillgängliga för andra. Lämna aldrig ut privat information på något av våra sociala medier. Sekretessbelagda uppgifter. Vi tar bort inlägg om de innehåller känsliga personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, § 41 . Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar på webbsidor och i pdf. Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun 2012-02-20.

Om det handlar om att eleven ska öppna ett konto hos den sociala medieleverantören så är det sannolikt 13 år som gäller (exempel Facebook, Instagram), det finns kommersiella inslag typ reklam och tjänsten riktar sig direkt till den unge när man skaffar konto och lämnar sina uppgifter till tjänsteleverantören Barn behöver social träning. Det är väldigt logiskt egentligen. Visst föds barn med en uppmärksamhet och förmåga att härma. Med ett bra samspel i relationen med vårdhavaren (Anknytning) utvecklas förmågan att tolka signaler, förstå känslouttryck och språk, uttrycka sina behov Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda. Besluten kan gälla rättigheter , skyldigheter , förmåner eller annat jämförbart och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde

Video: Uppsatser.se: SOCIALA UPPGIFTER

En timanställd inom Region Skåne har spridit känsliga patientuppgifter via sociala medier. Arkivbild.Bild: Emil Langvad/TT En timanställd inom Region Skåne har hämtat uppgifter ur journaler. anmälningar både till polis och sociala myndigheter. Uppgifter från andra länder tyder enligt författarna på att det finns sådana samband, exempelvis England, där man har funnit att antalet mord på barn och fysisk misshandel har minskat, medan antalet barnavårdsanmälningar ökar. Detta kan tolkas som att positivt uppmärksammande av. Som vårdnadshavare till ett barn eller ungdom är du en av de viktigaste personerna i den personens liv. Internet är en arena att umgås på via sociala medier och en enorm källa till information och kunskap, på både gott och ont, och där du som förälder lätt kan stängas ute Sök på den här webbplatsen. Startsida. Samhällskunskap 1a

Något gick fel när vi skulle registrera dina uppgifter. Vi vill gärna att du försöker igen så vi kan hjälpa dig med din drömkonferens. Följ oss i sociala. Den sociala myndighetsnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort sina uppgifter enligt reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till oss. Diarieföring. Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen viktig att medierna uppfyller en av sina viktigaste uppgifter: att granska makthavarna. Makten över information har i alla tider varit en viktig del makthavares styre. Detta har i många anti-demokratiska länder inneburit att enbart statstyrda medier varit tillåtna. Detta till skillnad mo Välkommen till SCB:s uppgiftslämnarsida förUtrikeshandel med tjänster, ej gränspasserande varor och transfereringar. Här hittar du information om undersökningen och kan lämna dina uppgifter elektroniskt.Undersökningen genomförs av SCB kvartalsvis på up..

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning Just nu jobbar slovakiska S-bau SK på Förbifart Stockholm. Det har varit verksamt i Sverige i många år, utan att betala sociala avgifter här. Stoppfusket har granskat det slovakiska företaget S-bau SK och följt det i offentliga uppgifter från 2009 och framåt Sociala jouren 046-12 12 99. Sociala jouren hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten är stängd. Kontakt. Telefon: 046-12 12 99. Telefontid: Fredagar kl 15-01, lördagar kl 17-01, söndagar kl 17-22. Under storhelger och liknande kan öppettiderna skilja sig åt. Uppgifter om ändrade öppettider finns här. Övrig ti

Personuppgiftslagen (PuL) - Datainspektione

 1. Sociala MeDier är nätverksbaserade mötesplatser som möjliggör utbyte av information och en utvecklad kommunikation mellan människor. Bloggar, forum, Facebook, Youtube och Twitter är exempel på sådana platser där vi diskuterar och delar innehåll. Länge pratade man om sociala medier som webbmedier som vi besöker i e
 2. Vilka lagar och regler som gäller för dina anställda när de verkar i sociala medier? Vad händer till exempel om en av dina medarbetare sprider negativa rykten om ditt företag på Facebook? Advokat Maria Moberg hjälper dig med lag och rätt kring sociala medier och anställda. Oroar du dig.
 3. Redirecting to http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/medier-och-kommunikation/media-och-paverkan

Elever lär sig hantera sociala medier - Skolverke

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål. Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klag Tänk på följande när du kommunicerar med oss i sociala medier: Kommentarer och inlägg kan diarieföras. Tänk på att det som skrivs här är en allmän handling och kan hanteras som sådant. Posta inte information som rör en enskild person eller andra känsliga ärenden. Sekretessbelagda uppgifter

I somras föreslog amerikanska Homeland Security att utländska personer som besöker landet via det så kallade ESTA-programmet (Electronic System for Travel Authorization) även skulle fylla i uppgifter om vilka de var på sociala medier-tjänster En intern säkerhetsåtgärd innebär att ni bör ge instruktioner till dem som arbetar med era sociala medier och hur de ska sköta dem. Ex via interna policy eller annan typ av handledning. Läs mer om hur du bör behandla kommunikation i sociala medier här. Läs våra tidigare delar: • Del 1 - En miniserie om GDP Macron jämförde sitt förslag med att permanent porta dömda för hatbrott från att använda sociala medier med fotbollshuliganer som blir portade från att besöka fotbollsmatcher. Det är fortfarande oklart hur den franska regeringen har tänkt implementera förbudet

Hantering av personuppgifter för dig som använder sociala

 1. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 2 föRoRd Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier. Nästan varannan svensk myndighet använder idag sociala medier
 2. Krav ställs också på att de sociala medieaktörerna släpper in externa faktagranskare och att rättelser omedelbart publiceras om dessa bedömer att en nyhet är falsk. Man vill också att ett varningssystem inrättas där EU-ländernas makthavare snabbt får information om desinformationskampanjer så att man kan vidta åtgärder
 3. Sociala medier. När vi behöver få ut information om driftstörningar eller annan akut information kan vi använda sociala medier för att nå ut snabbt. Vi kommer aldrig att be dig lämna ut kontouppgifter eller personliga uppgifter i sociala medier. Var mycket försiktig med att ge ut personliga uppgifter via mail, telefon och i sociala medier
 4. Den sociala ordningen, eller social strukturer, bestämmer hur vi kollektivt förhåller oss till varandra och till den fysiska miljön. Och sättet vi relaterar till varandra bestämmer vår förmåga. Vår kollektiva, kulturella syn på arbete, ledarskap, könsroller, arbetsplats bestämmer vår förmåga att lösa uppgifter, vår kompetens
 5. Följ Kanta i sociala medier! När du samtycker till att dina uppgifter används har vårdpersonalen tillgång till dina patientuppgifter när de vårdar dig
 6. ering, narkotikamissbruk, brottslighet, social välfärd, ungdomar, miljö och livsmedel

Gruppens sociala struktur motverkar rollförändringar och många känner sig låsta i ett oönskat beteende. Normer. För att samhällen och grupper ska kunna fungera krävs det att de fungerar som enhet. Varje grupp har därför en uppsättning av regler som reglerar hur man ska bete sig, tänka och känna i specifika situationer Om dina uppgifter som vi sparat om dig visar sig vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller ett att de används på ett mer begränsat sätt. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller om det föreligger ett lagstadagat krav på lagring

Ekonomiska och sociala rådet - Svenska FN-förbunde

 1. Banken ber dig aldrig att via e-post, telefon eller sociala medier lämna ut dina koder eller kredit- och bankkortsnummer. Så kan du bli lurad Vishing, phising, smishing och ID-stöld
 2. Välkommen till en yrkesutbildning med kvalitet som leder till jobb inom Vård & omsorg eller Barn & fritid. Du väljer att studera i klassrum på dagtid eller på distans som kan kombineras med arbete.Skolan ordnar APL/praktikplats och alla elever har tillgång till kostnadsfria inlä..
 3. Privat användning av sociala medier Yttrandefrihet gäller på sociala medier. Meddelarskyddet, som ger rätt att vidarebefordra vissa sekretessbelagda uppgifter för publicering i grundlagsskyddat massmedium, gäller däremot inte för sociala medier. Det kan tilläggas att tystnadsplikten inom bland annat vård eller socialtjänst måst
 4. Frågor till folkbildningsrådet med anledning av uppgifter i sociala media om folkbildningsrådet och studieförbundets ibn rushd's statsbidra
 5. I statistiken från SCB kan uppgifter för hela organisationen omfattas och inte enbart från den verksamhet som är ett arbetsintegrerande socialt företag. Detta gäller främst för de fåtal äldre och större organisationerna som till exempel Stockholms stadsmission. Läs mer om arbetsintegrerande sociala företag på sofisam.s
 6. Överlämnande av uppgifter som innefattar myndighetsutövning från en kommun till en annan redogör för kommuners rättsliga möjligheter att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning till en annan kommun, inom ramen för den sociala barn- och ungdomsvården. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen

Socialtjänstlagen - Wikipedi

 1. istrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. • kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter
 2. Här är alla sociala medier som ingår. Chatta med dina vänner och posta hur många bilder du vill, utan att du gör av med surf. Med Fri surf Sociala medier surfar du fritt på Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter, Kik, Pinterest, Viber, LINE, Welcome App och Snapchat
 3. Inlägg och frågor på sociala medier som kräver handläggning ska tas om hand, antingen genom att ett nytt ärende öppnas eller genom att det aktuella inlägget/ frågan förs in i ett befintligt ärende. Inlägg som innehåller brottsliga eller sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma på ett socialt medium

Ekonomiska och sociala rådet har 54 medlemmar som väljs av generalförsamlingen för en tre-årsperiod. Rådet möts hela året och håller en stor sesson i juli då ministrar diskuterar viktiga ekonomiska och sociala frågor. Rådets underorgan möts regelbundet och rapporterar tillbaka till rådet Sent på onsdagskvällen framkom nya uppgifter om attacken. Enligt Aftonbladet ska den utpekade pojken skrivit på sociala medier att han planerat att genomföra ett dåd på sin skola. Enligt tidningen ska samma pojke också synts i skräckfilmsmask på flera bilder Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta Ort och datum Namnteckning Ansökan skickar du till: Borås Stad Arbetslivsförvaltningen, 501 80 BORÅS Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för administra-tionen av de sociala fonderna. Alla uppgifter sparas i enlighet med Dataskyddsförordningen. För mer information se boras.s Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara: Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Uppgifter från andra myndigheter ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att hantera förfrågningar från dig i digitala kanaler, t.ex. om du ställer frågor till oss i sociala medier. Den ICA-butik du handlar i kan också be-handla dina uppgif¬ter när du kontaktar dem i deras digitala kanaler. Genomföra event och tävlingar (ICA-butik och ICA Sverige

Känsliga uppgifter om elever spreds i sociala medier - Luleå

Alla inlägg på våra sociala medier blir allmänna handlingar. Det innebär att alla som är intresserade kan få läsa alla inlägg. Inlägg som innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska förhållanden flyttar vi bort från kanalen och fortsätter dialogen via telefon, e-post eller brev Sociala mediestrateger. Vi är en byrå som drivs av att se resultat genereras av vårt arbete. Att jobba med sociala medier krävs en viss finess av att sätta sig in i kundens företag och bransch, analysera marknaden och hitta sätt att särskilja sig från övriga

b) sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader. Enligt 5 kap. 20 § ÅRL skall det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar anges särskilt för var och en av följande grupper: a) styrelseledamöter och verkställande direktören och b) anställda som inte omfattas av a) Följden av arbetsgivarens underlåtenhet att betala skatt och sociala avgifter. Min sambo arbetar för en enskild firma i byggbranschen. Han anställdes på ett tremånaderskontrakt som inte har förnyats skriftligen men han har muntligen blivit lovad en förlängning De har fått uppgifter om att vissa personer identifierats och de vet att det är personal från FN som dött i flygolyckan. Senaste nytt i sociala medier och radio. E-post. p3nyheter. Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen och uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess. Sociala utskottet sammanträder vanligtvis varannan vecka, med untantag för juli På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter. Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra

populär: