Home

Kvinnor 1600 talet sverige

Den grymma jakten på häxor i 1600-talets Sverige

  1. Häxjakt krävde hundratals offer Under några få år på 1600-talet avrättades hundratals människor i Sverige för häxeri. De flesta var väletablerade kvinnor som anklagades för Blåkullafärder och samröre med djävulen
  2. Kvinnans situation i samhället under 1500-1700 talet-Maktrelationer Inledning På 1500-1700 talet hade kvinnan en uppgift i livet, att föda barn, uppfostra dem och tjäna sin make, utan att ha någon som helst rätt till skilsmässa. Kvinnorna var inte alls lika värda som männen
  3. Debatten om kvinnans rätt till teoretiska kunskaper var livlig under 1700-talet. Det var många som tyckte att lärdom inte passade för en kvinna och att det enda kvinnor behövde veta var hur man skötte ett hushåll och lydde sin man
  4. Den här filmen berättar hur kvinnor fick rösträtt i Sverige. Du får veta mer om de organisationer och människor som kämpade för den allmänna rösträtten, men också en del om hur.
  5. dre; 1700-talet

Kvinnor drev på marknadssamhället. Bland vissa historiker har föreställningen funnits att även på 1600- talet var fadern familjeförsörjaren och modern stannade hemma, lagade mat och tog hand om barnen. - Där tror jag att vi kan visa en mycket annorlunda bild. Den tidens hushåll fungerade faktiskt mer som moderna hushåll Kvinnor i den svenska historien - 1600-1800-tal En period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa Både män och kvinnor lät håret falla fritt ner över axlarna och nu krävdes mörkt hår, blondiner färgade håret med ett svart pulver. Det var även populärt med en mask över ögonen och kappor med kapuschong samt pälsmuff. Modet under Ludvig XIV:s tid (Barock) Under 1660-talet kom Frankrike att bli en stor modenation Jämsides med begreppet 1600-tal används även uttrycken 17:e århundradet eller 17:e seklet. Det innebär antingen tidsperiod med samma århundradesiffra alternativt hundraårsperiodensperioden 1601-1700. 1600-talet är i svenskan, i vanligt språkbruk, samma sak som sjuttonde seklet/århundradet, det vill säga åren 1600-1699. I. Närmare en halv miljon kvinnor gick ut i arbetslivet under 1960- och 1970-talen. Från denna tid har antalet kvinnor inom metallindustrin vuxit, främst sysselsatta med montering av elektroniska produkter. Offentliga sektorn - sjukvård, skola, omsorg och förvaltning växte fram till mitten av 80-talet och blev kvinnornas arbetsmarknad

Kvinnans situation i samhället 1500-1700 talet

Om Max 1800-tal. 1800-talet kallas ibland ångans och nyttans århundrade. Industrialismen och nya vetenskaper revolutionerade Europa. Det var även skräckens, romantikens och dubbelmoralens sekel och en tid då tankar om mänskliga rättigheter och likhet inför lagen föddes Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott. Människor har alltid varit tvungna att arbeta för sitt levebröd, så även på 1500-, 1600- och 1700-talen. Men vad en bonde eller piga faktiskt sysselsatte sig med har till stora delar varit okänt Kvinnor i hemmet och samhället Under 1800-talet uppfostrades kvinnan till att bli en god maka och mor. Kvinnan skulle vara ödmjuk och ha tålamod. Behaga mannen, stå vid hans sida och visa honom sitt fulla stöd. Tjäna honom med hjärtats och sinnets renhet Det fanns ingen ömsesidighet när det gäller kärleken

Från år 1600 till år 1700 nästan fördubblades levnadsstandarden mätt i BNP per capita. [7] Stormaktstiden följdes av en längre period med krympande ekonomi. [8] Det dröjde till 1870-talet innan Sverige uppnådde samma BNP per capita som år 1700. [9] Den svenska stormaktsställningen var alltid skör Kvinnor som strider med öppet visir, utan att dölja sitt kön, är alltså tämligen sällsynta i historien, men krigande kvinnor i manskläder är inte helt ovanliga. Vi har en rad någorlunda väl dokumenterade exempel från 1600-talet och framåt Myndighetsålder för kvinnor (historia - förr) Från början av 1600-talet till 1995. Beskrivning av när och hur lagen ändrades. Vid vilken ålder blev kvinnor myndiga? Hur ändrades lagen? gällande lag i början av 1600-talet: Ogift kvinna var omyndig. Fadern eller giftomannen var förmyndare för henne. Gift kvinna var omyndig För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL Redan på 1600-talet var kvinnor starka i Åbo. Ny utställning öppnas på Kvinnodagen och kan ses ända till nästa års Kvinnodag. Lagom till den Internationella kvinnodagen publiceras ny bok.

Framväxten av flickors utbildning under 1700-talet Historia

Hur kvinnorna fick rösträtt i Sverige - YouTub

infektionssjukdomarna för 5 procent av dödligheten och på 1940-talet endast 1 procent.2) År 1861 beräknades kvinnor och män vara i genomsnitt 48,8 respektive 45,1 år gamla innan de avled. Sedan dess har medellivslängden varierat i Sverige. Som tidigare nämnts är infektionssjukdomar den främsta orsaken till varia LÄKEKONST I SVERIGE PÅ 1600-TALET Under 1600-talet dog många soldater, men det var bara ca 2 av 10 som dog i strid eller av skador från vapen. De som inte svalt eller frös ihjäl dog oftast i sjukdomar. Under 1600-talet och i början av 1700-talet var pesten den mest fruktade farsoten

På 1800-talet startade en viktig folkrörelse i Sverige nämligen kvinnorörelsen. Kvinnorörelsens hjärtefråga var jämställdheten mellan kvinnor och män och man ville att lagarna skulle vara lika för män och kvinnor. I början av 1800-talet ärvde en kvinna hälften av vad en man ärvde Sverige I Sverige fick häxjakten riktig fart först under 1670-1680 talet då Karl XI var Sveriges kung. Därmed inte sagt att det var regeringen som bedrev häxjakten. I Sverige skedde dock häxavrättningarna med lika hänsynslös grymhet som i andra länder Som en följd av den stränga sexualmoralen var utomäktenskapliga födslar allt ovanligare under slutet av 1600-talet men barnamorden ökade dramatiskt. Juristerna ansåg att det berodde på straffskalan och kyrkotukten och tyckte att man borde mildra påföljderna för överträdelser av kyskhetslagarna Även män drabbades, munken Bruno Jordans i Italien påstod att rymden var oändlig och att det fanns jättemånga solar. Han brändes levande för att han spred lögner (1600-talet). I Sverige avrättades 300 personer, de flesta var kvinnor - det kallades Det stora oväsendet. 167

Historiska kvinnor - Historiesajten

Unika bilder av 1600-talets Sverige i ny databas. Suecia antiqua et hodierna, med bilder från 1600-talets Sverige, är ett av de viktigaste bokverk som getts ut i landet. Nu har Kungliga biblioteket lanserat en databas där de drygt 1 300 bilderna är fritt tillgängliga och nedladdningsbara Att vara barn på 1600-talet Barn ska vara, ärliga, flitiga och lydiga och de måste tro på Gud. Så tyckte vuxna på 1600-talet. Och bästa sättet att uppfostra barn till att bli så där lydiga och duktiga var att aga dem, alltså att slå dem, trodde man. På medeltiden var det inte så stor skillnad på hur barn och vuxna levde De flesta typer av målningar som kvinnor som inte var av religiösa eller mytisk betydelse i 1600-talet västerländsk konst var porträtt. Konstnärer, som Diego Velasquez eller Johannes Vermeer, skulle ibland, har kvinnor i inhemska scener som inte poserar för ett beställt porträtt 5 tankar om Varför ville kvinnor på 1600- och 1700-talet gifta sig? Och hur bar man sig åt för att bli gift? Isak Gerson skriver: januari 13, 2015 kl. 4. I Sverige var häxprocesserna som värst mellan 1668 och 1676. I filmen får vi följa 11-årige Erik och hans mor Maria som blir utpekad och anklagad som häxa. Vi får en inblick hur det var att leva i en liten by i Sverige i slutet av 1600-talet. Och inte minst hur det kunde vara för ett barn. Under 1600-talet hade kyrkan mycke

Video: Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man

Idéhistorikern Karin Johannisson i Uppsala menar att kroppen är en spegel av dels kvinnans förmåga att föda barn, dels hennes plats på arbetsmarknaden. Under de perioder då födelsetalen har varit låga har kvinnans roll som mamma lyfts fram. - Både i början av 1900-talet och på trettiotalet föddes få barn i Sverige På 1800-talet fick allt fler kvinnor möjlighet att försörja sig själva. De kunde bilda egna hushåll även utan en make. Äktenskapet som institution gick tillbaka på 1800-talet både pga. att fler kvinnor valde att leva ensamma och för att kvinnan inte längre behövde äktenskapet som skydd mot svält om maken dog. Det fanns j Det var också oftast bara ogifta kvinnor som arbetade, när de sedan gifte sig arbetade de mest i hemmen. De stötte också på orättvisor när de skulle ut i arbetslivet endast på grund av att de var födda med fel kön, de var kvinnor. Mitt arbete kommer att handla om kvinnor under 1900-talet i Sverige Jämställdhet i Sverige Är Sverige ett jämställt land? Hur ser det ut i Sverige, lever kvinnor och män under jämställda villkor? Jämställdhetsarbetet har hittills mest handlat om att förbättra kvinnors villkor i samhället. Under 1900-talet har kvinnor fått tillträde till alltfler manligt dominerade områden i samhället Deltagande i sockenstämmorna var inte reglerat i lag, och där hade redan under 1600-talet kvinnor, särskilt sådana som förestod hushåll, aktivt deltagit. De fick på sin höjd en indirekt valrätt till ståndsrepresentationen via detta eftersom inga kvinnliga präster accepterades och därför ej kunde deltaga när prästerna inom sig.

1950-talet präglades av hemmafruns årtioende och kvinnor kommer mer och mer ut på arbetsmarknaden. År 1958 fick kvinnor bli präster. Under 1960-talet förändrades allt i grunden och debatten i media var intensiv. Sambolivet blev mer utbrett och det romantiska idealet fick stark konkurrens av samlag för vänskaps skull under 1800-talet och därefter åter sedan 1970-talet, medan individualpreven-tionen betonades framför allt under 1900-talet fram till början av 1970-talet. Till exempel har ungdomsfängelse införts, avskaffats och återinförts (i form av sluten ungdomsvård). Även om brottsutvecklingen skulle kunna tänkas ha påverkat olika val av på

1600-talens resenärer mötte i första hand resandets besvärlighe- ter och flera av dem kommenterade att barn, pojkar och flickor, skötte skjutsarna. Från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet anmärkte ett par resenärer att de inte såg några vuxna män, och kopplade sam- man detta med att krigen tömt Sverige 2.4 Tobakskonsumtionen i Sverige - tonvis med tobak och miljontals pipor s. 9 Kapitel 3: Synen på rökning under 1600- och 1700-talen 3.1 Synen på rökande kvinnor under 1600- och 1700-talen i bild s. 10 3.2 Synen på rökande kvinnor under 1600- och 1700-talen i text s. 13 3.3 Dannikekvinnan - ett exempel på nutidens sy Under 1700-talet omfattade det svenska riket nuvarande Sverige, Finland, svenska Pommern samt staden Wismar. Sverige hade förlorat sitt stormaktsvälde. Till ytan var det fortfarande ett stort rike men folkmängden var betydligt mindre än i de flesta andra europeiska länder Nog var 1700-talet ett erotiskt sekel, det gällde både hög och låg, åtminstone jämfört med föregående århundrade. Under 1600-talet drev överheten formliga kampanjer mot otukt och sedeslöshet. Hårda sexuallagar i Sverige. I Sverige ingick stat och kyrka en särdeles effektiv allians Med början på 1950-talet har mannens föräldraroll breddats och stöds i lagstiftning och socialpolitik, vilket för kvinnorna betyder att mannen går in i det dubbla ansvarstagandet för såväl arbete som för barnen. Omkring 1850 hade Sverige 3,5 miljoner invånare, varav 90 % bodde på landsbygden

Inreda med mera: 1600 talet med barockens kläde

Kränkningar mot kvinnor i musik från 1600-talet. Våld och hot mot kvinnor är obehagliga teman som återfinns i musik från England i början av 1600-talet. Forskaren Katarina A Karlsson har gått igenom sånger som nu presenteras i en föreställningen med paralleller till nutiden. 1200-talet 1400-talet 1500-talet 1600-talet 1700-talet 1800-talet 1900-talet affischer akvareller bibliotekshistoria blyertsteckningar bokband brev Carl von Linné Carolina Rediviva dans fotografer fotografier gravyrer inkunabler Jesuitkollegiet i Braniewo Kina konservering kopparstick Leufsta Leufstasamlingen medicin musik målningar noter. S.k. sodomitiska handlingar mellan män var enligt lagboken strikt förbjudet, dylika mellan kvinnor var inget som överhuvudtaget nämndes i samma bok. Först på 1860-talet straffbelades officiellt lesbisk kärlek i Sverige. / JGH. Bilden ovan: Flicka med pärlörhänge av Johannes Vermeer från omkring 1665 Modet under 1600-talet 1600-talets början Rika människors modekläder har broderier, spetsar och ädelstenar. Kvinnans klänningar har långa ärmar, inbyggt snörliv och stora stärkta spetskragar. Kjolen är vid och fylls ofta ut av flera underkjolar. Mannen bär korta byxor med silkesstrumpor och en figursydd kort jacka

1600-talet - Wikipedi

Män och kvinnor på 1700-talet Det finns en hel del uppfattningar om hur män och kvinnor levde och hurdana roller de har haft under historisk tid. Ibland tänker jag att vår uppfattning om genus och traditionella könsroller ändå är väldigt präglade av de senaste hundrafemtio åren Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek Enligt denna lag fick alla kvinnor som fyllt 30 år eller äldre rösträtt. En lag som gjorde det möjligt för kvinnor att sitta i andra kammaren kom kort efteråt. År 1928 sänktes rösträttsåldern för kvinnor till 21 år. I Sverige fick bara män som hade en viss inkomst eller egendom rösta på 1800-talet På 1700-talet var läskunnigheten i Sverige omkring 90 procent. Om du vill ha en tidpunkt, när man kan säga att alla i Sverige var läskunniga, skulle jag föreslå andra halvan på 1700-talet. Jag har själv tittat i kyrkböcker från 1600-talet för en socken i södra Dalarna. Där har man noterat vilka som var literata, läskunniga 1900-talet. Kvinnan får äntligen rätt till sexuell tillfredsställelse och plötsligt blir detta ett tecken på normalitet. Kvinnor som vill ha sex med sina män och njuter av detta ses som normala, kvinnor som inte vill är onormala. Under 20-, 30- och 40-talen ansågs kvinnor som inte njöt av sex till och med vara ett folkhälsoproblem

Video: Kvinnor och män i arbetslivet Historia SO-rumme

Max 1800-tal: Kvinnans århundrade - UR Skol

Stormaktstiden - Wikipedi

Kvinnor i krig Militarhistoria

  1. Livet ombord på de stora örlogsfartygen på 1500- och 1600-talet var hårt och ofta rent livsfarligt. Fynd från vraken efter förlista fartyg hjälper oss att få en bild av sjömännens pressade tillvaro. Katarina Villner berättar deras spännande historia i boken Under däck : Mary Rose - Vasa - Kronan (Medströms, 2012)
  2. Funktionshindrade, däribland givetvis kvinnor, hade inte rätt till skolutbildning i Sverige förrän runt 1962. med datarevolutionen på 1990-talet fick de sista kvinnliga (och manliga) funktionshindrade möjlighet att läsa och skriva. 1962. Det blir straffbart i Sverige för en man att våldta sin hustru. 1964. Fysiskt funktionshindrade.
  3. Om man slår upp tredje Mosebok finner man bland annat detta att läsa Den som bedriver hor med någon mans hustru, den skall döden dö, både horkarlen horkonan. Denna mening var inte bara tomma ord för invånarna i 1600-talets Sverige. Från och med 1608 var Mose lag giltig vid sidan om den tidigare använda landslagen

Myndighetsålder för kvinnor - när och hur lagen ändrades

1600-talet Fredligt reformarbete 1600-talet är en tid av uppbyggnad och upprustning. Sverige har vid 1600-talets början dålig ekonomi och liten befolkning. Men också stora naturresurser. Kopparplåt, stångjärn och tjära exporteras och skapar förutsättningar för Sveriges expansiva och våldsamma utrikespolitik. 30-åriga krige Greta Garbo var en gryende stjärna som skulle ta världen med storm. Svenskättlingen Charles Lindbergh flyger över Atlanten och skapar stora rubriker i Sverige. Radion slår igenom och knasterrösten Sven Jerring samlar oss kring radiosändarna. 1920-talet var en omvälvande tid som markerade att 1800-talets tankar och moral var passé I Sverige gjordes en undersökning under 1970-talet som visade att var femte skolungdom i årskurs nio någon gång hade rökt hasch. Under 1980-talet minskade användningen kraftigt, för att gå upp något under 1990-talet. Ecstasy. Ecstasy tillverkades första gången av läkemedelsföretaget Merck i Tyskland år 1914 Under 40-talet får Sverige också den första kvinnan i regeringen, Karin Kock. 1950-talet. 50-talet brukar ses som hemmafruidealets tidsålder. Men det finns också ett ökat behov av arbetskraft och fler kvinnor går återigen ut i arbete. Kvinnojobben kan inte längre täckas av de ogifta kvinnorna. Men det finns inga daghem

Rätten och kvinnorna: Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talet (Swedish Edition) [Marja Taussi Sjöberg] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers Våld och hot mot kvinnor är obehagliga teman som återfinns i musik från England i början av 1600-talet. Forskaren Katarina A Karlsson har gått igenom sånger som nu presenteras i en. Alltsedan 1980-talet senare del dödar dessutom lungcancer fler kvinnor i USA än bröstcancer. Även i Sverige där lungcancer ökar bland kvinnorna samtidigt som den minskar bland männen uppskattas detta trendbrott att ske inom en femårsperiod. Kvinnor är mer utsatt a för rökningens skador än män Det tog två år. Den 24 april 1961 lyftes skrovet upp till ytan med hjälp av vajrar, uppblåsbara pontoner och hydrauliska domkrafter. I dag kan Vasa och drygt 25 000 föremål ses på ett museum i Stockholm. Vasa är världens enda bevarade 1600-talsskepp som ger oss en viktig kunskap om hur man levde under 1600-talet

De svenska lagarna på familjerättens område präglades alltså av en tämligen sen modernisering. Sverige var emellertid tidigt ute med en mer liberal skilsmässolagstiftning och man jämför med många andra europeiska länder. Samkönade/könsneutrala äktenskap. Homosexualitet kriminaliserades i början av 1600-talet På 1600-talet kunde många fler läsa och skriva, även vanligt folk skrev faktiskt brev. Dessa brev tillsammans med kyrkböcker och domstolprotokoll har blivit viktiga historiska källor för oss och gör att vi vet ganska mycket om den här tiden. 1636 infördes Posten i Sverige. Bönder som var brevbärare fick ingen lön men slapp att bli. Hur kvinnor behandlas på 1600-talet? 1600-talet var en tid präglad av den vetenskapliga revolutionen. Under den här tiden behandlades kvinnor som sämre som var tänkta att tenderar till huset och tenderar att barn Som ur en dombok från 1600-talet. Jämställdheten går framåt i Sverige. Kvinnor gör karriärer som förr var förbehållna män. Löneskillnader minskar och försvinner. Fler kvinnor än. Utanför häktet huserar och kacklar vita gäss och det påminner om den skånska seden gåsagång.Det var ett sätt att kontrollera pigorna. När gässen släpptes ut för sommaren resp togs in för vintern, så klämdes pigornas bröst för att man skulle undersöka om kvinnorna var gravida - eller om de t ex hade gjort abort (vilket sistnämnda från 1600-talet kunde innebära dödsstraff.

Invandring till Sverige Integration i Sverige Sveriges historia - från istid till modern tid Sverige under 1900-talet Finns det något typiskt svenskt? Traditioner och högtider i Sverige Högtider som uppmärksammas under livet Ladda ner kapitel Studier från USA, Storbritannien och Sverige har visat att antalet sjukdagar per person ökade från sent 1800-tal fram till 1950-talet. Jämförelser visar att den rapporterade sjukligheten i Sverige är dubbelt så hög idag i jämförelse med sekelskiftet 1900. Idag är sjukskrivningen högst bland kvinnor

1600-talet: Människor bodde i byar med jordbruk runt omkring. De odlade korn, havre, råg, lin och rovor. Djuren togs in i köket på vintern eftersom det var kallt. 1700-talet: Storskiftesreformen genomförs. Staten ville att landet skulle bli rikare och ett sätt var att göra jordbruket effektivare Sverige ligger här med 130 år i mitten. I Sverige började dödlighetens minskas för gott ungefär 1810, alltså innan industrialisering och urbanisering började på allvar. Fertiliteten sjönk ungefär fr.o.m. 1860-talet, alltså under tidig industrialisering. Transformationen avslutades som i många andra länder på 1940-talet 50 procent är dock den högsta sedan slutet av 1930-talet. Även mellan kvinnor och män har löneskillnaden minskat de senaste 100 åren. År 1913 var timlönen för kvinnor endast 52 procent av männens tim-lön bland industriarbetare. År 2012 har timlönen för kvinnor ökat till 92 procent av männens timlön Prostitution under 1800-talet. Amerika. I Amerika hade prostituerade kvinnor en hel del fler friheter än andra kvinnor, särskilt gällande de prostituerade som bosatt sig i de snabbt växande städerna i västra USA som vid den tiden var näst intill laglösa Kvinnor som företagare på 1800-talet. Många kvinnor startade egna företag i slutet av 1800-talet. Sveriges första annonsbyrå och flera skolor hörde till dessa. Ofta fick verksamheten namn efter grundarna. Gumaelius och Whitlock är goda exempel

MOTSTRIDIGT. De senaste hundra åren har kvinnor mötts av dubbla budskap - dels att kvinnan ska ut i yrkeslivet och dels att kvinnans plats är i hemmet, men att det viktiga hemarbetet ska uppvärderas. SvD guidar dig igenom de viktigaste händelserna. Att hemmafrun fasades ut i slutet av 60. När hertig Karl i mars 1595 undertecknade det privilegiebrev som återupprättade Uppsala universitet skapade han möjlighet för Sverige att utbilda egna rättrogna präster och dugliga ämbetsmän. Under hela 1600-talet pågick sedan kampen för den rätta läran och enheten i tron, något som. Homosexualitet i Sverige på 1900-talet Samkönat sex var olagligt i Sverige redan innan 1900-talet, även mellan kvinnor, något endast var fallet i några få länder under sekelskiftet 1900. I de flesta länder var det endast samkönat sex mellan män som var olagligt. [1] Att vara öppet homosexuell var omöjligt i början av 1900-talet När de spanska erövrarna på 1600-talet tog med sig kakaobönorna till hemlandet, spreds de snabbt till hela Europa. Det var framför allt överklassens kvinnor som tog drycken till sig, vilket gjorde att den snabbt miste sin status som en dryck för män Kvinnor som förvärvsarbetade blev både accepterade och fördömda. I Sverige arbetade ca hälften av samtliga förvärvsarbetande kvinnor deltid under slutet av 1960-talet eftersom den offentliga barnomsorgen långt ifrån var utbyggd (1). 1970 hade exempelvis endast omkring 5 procent av förskolebarnen daghemsplats Under 1800-talet växte det sedan fram flera pensionskassor och i början av 1900-talet kom den första allmänna pensionen. Pensionsåldern på den tiden var 67 år och eftersom det var hårda tider, medellivslängden var inte ens 60 år, innebar det att många i praktiken inte var pensionärer särskilt länge

populär: