Home

Inrikes tidningar kb

Post- och inrikes tidningar - data

Post- och inrikes tidningar Digitaliserad version av Post- och inrikes tidningar från 1645-1705. Digitaliseringen genomfördes 1998 och utgick från mikrofilmsversionen We would like to show you a description here but the site won't allow us Post- och Inrikes Tidningar or PoIT (Swedish for Post and Domestic Times) is the government newspaper and gazette of Sweden, and the country's official notification medium for announcements like bankruptcy declarations or auctions. The newspaper also carries advertising, the largest advertiser being the Swedish Patent and Registration Office LIBRIS titelinformation: Post- och inrikes tidningar . Post- och inrikes tidningar. Post- och inrikes tidningar ISSN 1103-9892 Stockholm : Graphium Norstedts Media, 1821-200

poit.bolagsverket.s

Media in category Post- och Inrikes Tidningar This category contains only the following file. Post- och Inrikes Tidningar logotype.png 1,600 × 700; 21 KB Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar. (131 kB) 2006:1 För 2 år sedan hade jag kontakt med KB ang. digitalisering av Bergslagsposten (en dagstidning från mitt område). Då hade de precis påbörjat digitalisering av Post- och Inrikes Tidningar 1809-1860. Jag pratade med Per Kjellberg, tel. 08-463 40 71 och Ulla Fröbom, tel. 463 40 74. Ulla förestår den introspektiva enheten Alla sidor har någon sorts anknytning till Sverige, antingen genom språk eller innehåll. KB gör ett urval om vilka titlar som ska vara med utifrån särskilda kriterier. Det innebär till exempel att vi inte lägger upp länkar till tidningar som huvudsakligen innehåller opinionsbildning, propaganda, debatt eller reklam

Post- och Inrikes Tidningar - Wikipedi

 1. Enligt Folke Dahl, den främste kännaren av dessa tidningar, har de förmodligen bifogats de nyhetsbrev som svenska representanter i Holland hade i uppgift att skicka till kungens kansli. De har sedan hamnat på Riksarkivet och senare överförts till Kungliga biblioteket (se Lychnos 1938, s. 58-59)
 2. Om man har släktingar men lite ovanligare namn så finns det möjligheter att hitta massor av kul, intressant och dramatisk information i gamla tidningar. KB, Kungliga Biblioteket har digitaliserat en hel del, gratis att söka på
 3. På KB möts dåtid och nutid. Här hittar du både kända rariteter och det som ingen annan letar efter. Välkommen att utforska vår gemensamma kulturskatt
 4. Post- och Inrikes Tidningar var Sveriges officiella tidning, och unik så till vida att det var det enda organ i Sverige som hade rikstäckande kungörelser.Tidningen startades 1645 som Ordinari Post Tijdender av drottning Kristina i samråd med Axel Oxenstierna, och upphörde 2009. [1
 5. Tidningar som är digitaliserade och som getts ut fram till och med 1902 är i 2018 fria att läsa och ladda ner direkt i tjänsten. Nyare tidningar måste av upphovsrättsliga skäl läsas på plats på KB, eller något annat bibliotek som har tjänsten idag
 6. The Schwabacher letter has been in use since 1472. Its name is derived from either the city of Schwabach ( Bavaria ) or a printer named Schwabacher. Luther´s translation of the Bible was printed in this font. See also the more inclusive Category:Blacklette

LIBRIS - Post- och inrikes tidningar

 1. Elisabet Carlsdotter Gyllenhielml tog övver Forsvk i Botilsäter Värmland av Vasaätten år 1645. Elisabet var gift med landshövding Axel Turesson Natt och Dag vars son Carl Axelsson Natt och Dag tog över säteriet 1647
 2. dre landsortstidningar från 1800-talet. De större svenska dagstidningarna finns.
 3. Förordning om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar (pdf 472 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS)
 4. I propositionen, som bygger på förutsättningen att Post- och Inrikes Tidningar i fortsättningen skall offentliggöras på Bolagsverkets webbplats, föreslås att det skall införas en lag om att den som annonserar i Post- och Inrikes Tidningar skall betala en avgift för detta. Dessutom.
 5. st en av bolagsmännen - kommanditdelägaren - har sitt ansvar för bolagets åtaganden begränsat till ett visst, i handelsregistret, angivet belopp
 6. 1788, under det Ryska kriget, instiftade Gustav III en utmärkelse, Riddare med Stora Korset av Svärdsorden, kopplad till Svärdsorden.Den kan endast utdelas i krigstid, och då till högre officerare vilkas dåd betydligt inverkat på krigets förlopp
 7. Tidningstitel Digitalisering fr.o.m. Digitalisering t.o.m. Luckor i KB:s samling 8 SIDOR (1992) 2013‐01‐01 Pågående AFTONBLADET (1830) 1830‐12‐06 Pågåend

Post och inrikes tidningar- Stockholm Power Magazine- Utkommer sex gÃ¥nger om Ã¥ret och här kan du hitta massor av bilar, gärna amerikanskt och välputsat. PiteÃ¥ - Tidning. Privata Affärer. Proletären. Motion till riksdagen 2004/05:N362 av Cecilia Wikström m.fl. fp, m, kd, c Post- och Inrikes Tidningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka tillgängligheten av kungörelser samt säkra en fortsatt framtida utgivning av Post- och Inrikes Tidningar In order to protect and improve accessibility, the Kungliga biblioteket (KB, the National Library of Sweden) has undertaken the digitization of the Swedish daily press. The material is made available through two projects: Digitization of the Swedish newspaper and an EU-funded project TELplus included in The European Library Samtliga tidningar har digitaliserats från pappersförlagor och vissa luckor finns i KB:s samling. Följande titlar och år digitaliserades inom projektet: Tidningstitel Startår Slutår Tidningstitel Startår Slutår Alfwar och skämt 18431841 1861 Norden 1856 Barometern 18951841 Norrbottenskuriren 1861 189 Våren 2012 var vi klara med digitaliseringen av namnregistren till familjenotiser från ett antal tidningar från 1700- och 1800-talet. Det handlar främst om Post & Inrikes tidningar, men även andra tidningar där vi har registren i pappersform

Category:Post- och Inrikes Tidningar - Wikimedia Common

Författningssamling - Bolagsverke

 1. Jan 28, 2007 · STOCKHOLM -- Sweden's Post och Inrikes Tidningar, regarded as the world's oldest newspaper though it had actually become a government bulletin, has suspended publication to become available only.
 2. Satsningen innebär främst att KB:s digitala tidningstjänst kommer att utökas med cirka 290 000 sidor äldre svenskt dagstidningsmaterial, inklusive Post- och Inrikes Tidningar
 3. Post- och inrikes tidningar började utkomma 1645 och är världens äldsta, ännu utkommande tidning. En gång utgjorde den hela den svenska pressen. Här beskrivs tidningens historia av fem svenska presshistoriker
 4. Post och inrikes tidningar - Stockholm Power Magazine - Utkommer sex gånger om året och här kan du hitta massor av bilar, gärna amerikanskt och välputsat. Piteå - Tidning. Privata Affärer. Proletären. R. Realtid.se - Realtid.se är en politiskt oberoende och ägarmässigt fristående daglig affärstidning som utkommer måndag till.

Post- och Inrikes Tidningar Anbytarforu

Åtkomst till upphovsrättsskyddade dagstidningar utanför KB:s lokaler Förteckning över digitaliserade dagstidningar Projekt: Digitalisering av Göteborgstidningar för utgivningsperioden 1965-200 Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en villkorad ändring av bolagsordningen så att kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att en annons om att kallelse har skett skall publiceras i Svenska Dagbladet Gazette, and two from Sweden, Stockholms Post-Tidningar and Inrikes Tidningar. These were stable types of media that transformed slowly alongside the changing popular press Beträffande Nils Utterboms födelseort har jag fått dessa uppgifter av U Eneman som forskar om släkten Eneman. Det ska finnas i inrikes tidningar 17931220 på sidan 3 en dödsruna över Nils Utterbom. Han dog den 21 nov 1793 och begravdes den 29 nov 1793

Här kan alla hjälpas åt att korrekturläsa, strukturera och återanvända hela årgångar av Post- och Inrikes Tidningar, även känd som Sveriges statstidning. Den grundades redan 1645, då med titeln Ordinari Post Tijdender. Namnet byttes 1821 till det nuvarande. Läs mer om Post- och Inrikes Tidningar i Wikipedia Norrköpings tidningar m. föreg. 1757 - 1890 73386 Nya Wermlandstidningen m. föreg. 1843 - 1895 23168 Nya dagligt allehanda 1859 - 1895 46870 Post och inrikes tidningar 1821 - 1890 102105 Posttidningar 1645 - 1820 63458 Stockholms dagblad 1824 - 1895 120688 Stockholmsposten 1778-1833 61150 Sundsvalls tidning m. föreg. 1841 - 1895 2696 Post och Inrikes Tidningar är förvisso Sveriges äldsta publikation, men trots det en av de minst kända. Sedan den upphörde som papperstidning finns den nu bara som e-tjänst på Bolagsverkets. Under veckan som gått vill jag nämna Kungliga biblioteket (KB) och lilla Sågmyra nyheter. KB har ju lagt ut mycket material från gamla tidningar, och jag har tidigare hittat och berättat om en artikel i Inrikes tidningar 1793-01-30 om en tidigare helt glömd eldsvåda i Almo vid årsskiftet 1792-93 Göteborgs Tidningar 1786-1799, 1800-1801, 1805-1842 Götheborgska Magasinet 1759-1762, 1766-1768 Götheborgska Nyheter 1767, 1782-1783, 1786-1799 Götheborgska Weckobladet 1764-1765 Götheborgske Spionen 1766, 16 jan + 13 feb 1768, 4 mars 1769 enstaka nr. Hallands Läns Tidning 1824, 1837-1851 Hallands Medborgarblad 1939, 1941-195

I Post- och Inrikes Tidningar skall publiceras de uppgifter som enligt lag eller förordning skall kungöras i tidningen. Ingen särskild kommentar erfordras till 1 §. 2 § Post- och Inrikes Tidningar skall uppdateras en gång varje helgfri måndag till och med fredag, dock inte midsommarafton, julafton eller nyårsafton This page was last edited on 22 March 2019, at 10:13. All structured data from the main, property and lexeme namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; text in the other namespaces is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Swedish Royal Academy. This page was last edited on 19 January 2019, at 11:09. All structured data from the main, property and lexeme namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; text in the other namespaces is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen, som bygger på förutsättningen att Post- och Inrikes Tidningar i fortsättningen skall offentliggöras på Bolagsverkets webbplats, föreslås att det skall införas en lag om att den som annonserar i Post- och Inrikes Tidningar skall betala en avgift för detta Riksbibliotekarien har även fattat beslut om en extra digitaliseringssatsning. Satsningen innebär främst att KB:s digitala tidningstjänst kommer att utökas med cirka 290 000 sidor äldre svenskt dagstidningsmaterial, inklusive Post- och Inrikes Tidningar It was noted that the notice convening the Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 22 March 2013, that on the same day an announcement had been made in Svenska Dagbladet, Arbetarbladet and Gefle Dagblad stating that the notice had been published, and that the notice had been available on the Company's website as from 20. Post- och Inrikes Tidningar or PoIT (Swedish for Post and Domestic Newspaper) is the government newspaper and gazette of Sweden, and the country's official notification medium for announcements like bankruptcy declarations or auctions. The newspaper also carries advertising, the largest advertiser being the Swedish Patent and Registration Office Statistik gjord på KB visar att de mest nyttjade tidningarna är de största dagstidningarna - Aftonbladet, DN, Expressen och Svenska Dagbladet. Övriga tidningar som används ofta är Sydsvenska Dagbladet, Arbetarbladet, Uppsala Nya tidning, Nya dagligt allehanda och Idrottsbladet

Svenska webbtidningar - Kungliga biblioteket - kb

På sajten tidningar.kb.se finns mycket att finna redan i dag. Det här numret av Bålstabladet som ni läser just nu kommer till exempel finnas där, men det går alltså även att finna äldre tidningar 150 miljoner sidor - Vår samling av dagstidningar uppskattar vi till 150 miljoner sidor och den ökar med ungefär två miljoner dagligen Sedan Organisten Steenman, afsagdt sig all befattning med Klockare Syslan, och Pastor, med Församlingen, dertill sitt bifall lämnadt, så Kundgjordes enligt Författningarne, den ledigt blefna Klockare Syslan, uti Inrikes Tidningen infann sig endast en Sökande, nembligen förra Munsterskrifvaren, vid Kongl Justering Avgift 142 857 kronor Beslutet skickas till Projekt Räng Sand AB, Box 5061, 200 71 Malmö Kungörelse Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till Rågrannar Utdragsbestyrkande 2015-09-24 Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Ärendets dnr: 2015/1712 MBN § 153. As required by the Articles of Association, notification of an Annual General Meeting and an Extraordinary General Meeting must be published in the Swedish Post- och Inrikes Tidningar newspaper and on the Company's website. At the same time, a notice must be published in the Svenska Dagbladet newspaper that notification has been made Norrköpings Tidningar är en av flera tidningar som digitaliserats i två pågående projekt på KB. För tillfället är det de NT som gavs ut mellan 1851 och 1895 som är tillgängliga

Om man har släktingar men lite ovanligare namn så finns det möjligheter att hitta massor av kul, intressant och dramatisk information i gamla tidningar. KB, Kungliga Biblioteket har digitaliserat en hel del, gratis att söka på. Här är en del av det jag hittat. Agnes Fagerström, född Uebel, var min mormors faster The Annual General Meeting decided to change the Articles of Association entailing that the section regarding notice to General meetings, second paragraph of section 7, is amended so that the number of newspapers in which notice shall be published is reduced to include Post- och Inrikes Tidningar and Svenska Dagbladet

Sarah Linden Pasay, Uppsala University, Department of economic history, Graduate Student. Studies Early Modern History, 18th & 19th Centuries, and Sweden. After completing a diploma in Journalism in 2004, I finished my undergraduate work at th Fjäderpennan ersattes under mitten av 1800-talet av stålpennan vars stift är gjort av en tunn stålplåt, cirka tre centimeter lång. Detta stift sätts fast i ett pennskaft, vanligtvis gjort av trä Exporting Finnish Digitized Historical Newspaper Contents for Offline Use. Tuula Pääkkönen National Library of Finland, Centre for Preservation and Digitization tuula.paakkonen@helsinki.fi Jukka Kervinen National Library of Finland, Centre for Preservation and Digitization jukka.kervinen@helsinki.fi Asko Nival Jens Peter Lieberkind: motivation for Rørbys tildeling af Litteris et Artibus-medaljen. Dette er vist hvad avisen skrev om den sag. HER. Samme omtale findes i flere andre danske aviser samt i en række svenske som man kunne håbe ville fortælle lidt mere, men flere af dem siger at de har oplysningen fra danske blade

Information tillgänglig för vidareutnyttjande - data

 1. Behovet av att styrka sin identitet är lika gammal som misstänksamheten mot främmande. Redan i början av 1400-talet stadgades att de som flyttade inom landet skulle ha en attest av prästen som visade om vederbörande var gift eller ogift; detta skulle väl hindra tvegifte
 2. Den utkom första gången 1645 och slogs sedemera samman med Inrikes Tidningar till Post- och Inrikes Tidningar. Pliktexemplar. Svenskt tryck och därmed även dagstidningar omfattas av förordningen om pliktexemplar. En förordning som innebär att den som framställer en tidning skall inlämna exemplar av denna för arkivering
 3. Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (2018:845)
 4. Ur Inrikes Tidningar 1796 och 1797 Idag upptäckte jag att man på Kungliga biblioteket skannat och OCR-tolkat några tidningar ifrån 17- och 18-hundratalet. Det är dock mycket fel i OCR-tolkningen, men man kan ändå hitta spännande artiklar där

The Swedish newspaper Post- och Inrikes Tidningar has been going since 1645. It was founded by Queen Christina and Chancellor Axel Oxenstierna, allowing the government to voice its official view. Tidningar klandras för artiklar om Ahlin TT-Inrikes I dag 16.43 , uppdaterad I dag 16.44 Aftonbladet och Dagens Nyheter klandras av Pressens opinionsnämnd (PON) för publiceringen kring riksdagens tidigare talman Urban Ahlin, rapporterar SVT Nyheter www.kb.se Tidningsdigitalisering Massdigitaliseringspilotprojekt och TEL+ Digitalisering av tryckta förlagor • Post och inrikes tidningar En ny bolagsman som går in i bolaget svarar även för alla bolagets tidigare skulder. En bolagsman som har avgått kan inte göras ansvarig för bolagets skulder som uppkommit efter det att hans avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar

Gamla tidningar - vad kan man hitta? - KERSTINS RÖTTE

Bolagsstämma. Bolagsstämman är Stendörrens högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till. Finally, the Associated Press reported from Stockholm that, on February 5, 2007, the World's oldest newspaper goes digital. It is about time. Here are further details: For centuries, readers thumbed through the crackling pages of Sweden's Post-och Inrikes Tidningar newspaper. No longer Punkten efter Dagens Nyheter har funnits med allt sedan det första numret 23 december 1864. Grundaren Rudolf Wall lär ha satt dit den med tanken att Dagens Nyheter inte bara är ett namn I lagrådsremissen, som bygger på förutsättningen att Post- och Inrikes Tidningar i fortsättningen ska publiceras på Bolagsverkets webbplats, föreslår regeringen att det ska införas en lag om att den som annonserar i Post- och Inrikes Tidningar ska betala en avgift för detta. Den nya lagen.

Bergsunds Mekaniska Verkstad och Kungsholmens Mekaniska Werkstad i Stockholm var på 1830-talet de första tillverkarna i Sverige, följd av Motala Verkstad 1840. Det första patentet i Sverige för köksspisar fick fabriksidkaren Victor Sjöberg på Kungsholmen i Stockholm i september 1830 för fem års tid för sätt, att der slutna eldstäder användas, afhjelpa inrökning i köksspisar. [2 2 § I Post- och Inrikes Tidningar skall det kungöras uppgifter som enligt lag eller förordning skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.I Post- och Inrikes Tidningar får det också kungöras uppgifter som enligt föreskrift i bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar Fullmaktsformulär Årsstämma 2019 (560.95 KB) Valberedningens förslag inför årsstämman 2019 (93.39 KB) Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § ABL (90.86 KB) Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare (145.66 KB) Revisorsyttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare (519.56 KB

Det första som eleverna måste ta ställning är vilken målgruppen är. Detta är avgörande för tidningens innehåll och form. Det kan vara bra att titta på olika sorters tidningar som finns att köpa i affären för att starta en diskussion kring den egna tidningen. (Dagstidningar, veckotidningar, facktidningar, serietidningar. Post- och Inrikes Tidningar founded as Ordinari Intimate Tijdender was first published in Sweden inand is the oldest newspaper still in existence, though it now publishes solely online. Javascript must be enabled to use this site. This woman dies 80 yes, 80!Weight loss influencer Lexi Reed has 7 lbs KUNGLIGA BIBLIOTEKET På Kungliga bibliotekets sajt han man söka på gamla inskannade tidningar som Inrikes Tidningar, Dalpilen, Stockholms Posttidningar med flera..

Ytterligare en KB-sida värd att titta på är digitaliserade dagstidningar som har en mängd äldre upplagor, bl a Post och Inrikes Tidningar (fast inte alla). Här är OCR betydligt sämre än den nyare sidan Sidor i kategorin Kungliga biblioteket Följande 124 sidor (av totalt 124) finns i denna kategori - Lidköping är en av Sveriges bästa kommuner på modersmålsundervisning, eftersom även förskolan är med i arbetet, tycker Afrim Berisha, modersmålslärare i albanska I Post & Inrikes Tidningar publiceras alla konkurser. För åren 1821 - 1895 finns de digitaliserade men ej sökbara. De två senaste årens konkurser finns publicerade hos Bolagsverket. Många konkurser annonseras och kommenteras i dagstidningar. Tidningar äldre än 115 år finns digitaliserade hos Kungliga Biblioteket (KB). Vissa.

Boken annonserades flitigt i dagspressen, men recenserades inte i samma grad. En anmälan från Post- och Inrikes Tidningar (5 dec 1866) antyder att Flammarions intresse sträckte sig längre än till det strikt naturvetenskapliga (som vi definierar det idag) Årsstämma i AB Volvo skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Årsstämman skall fatta beslut om resultat- och balansräkningen, koncernens resultat- och balansräkning, besluta om disposition av bolagets resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt fatta beslut om vissa andra frågor enligt lag eller bolagsordningen Kostnaden för ett bygglov baseras på 5 faktorer: mPBB x OF x (HF1+HF2) x N: mPBB står för milliprisbasbelopp och är under 2017 44800/1000 lika med 44,8.; OF är en objektfaktor baserad på storleken på ditt projekt, exempel: bygger du ett tvåvåningshus som är 100 kvadratmeter i bottenplan plus ett garage på 50 kvadratmeter blir din bruttoarea 100+100+50=250

Hitta och beställ - Kungliga biblioteket - kb

I Post- och Inrikes Tidningar den 13 februari 1836 återgavs följande notis från Umeå: Till firande af H. Maj:t Konungens höga Födelsedag, den 26 dennes, gaf Theater-Direktören Lambert, som någon tid med sin Trupp uppehållit sig här, på sin väl uppställde Theater en Prolog, som för det höga tillfället var författad, och väl. Alla beslut som rör beviljade bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked om bygglov ska, enligt plan- och bygglagen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. På Post- och Inrikes tidningars webbplats (drivs av Bolagsverket) kan du söka bygglovsbeslut, se extern länk till höger För att vinna laga kraft publiceras ditt beslut om bygglov i Post- och Inrikes Tidningar som ges ut av Bolagsverket. Beslutet skickas till dig och berörda sakägare, det vill säga de personer eller företag som kan påverkas av bygglovet, till exempel grannar. Både beslut och avslag om bygglov kan överklagas

Post- och inrikes tidningar, 29/10 1860 (Källa KB) Information för användare Biografiska uppgifter är endast medtagna om de kan vara av betydelse för datering Post- och Inrikes Tidningar topic. Post- och Inrikes Tidningar or PoIT ( Swedish for Post and Domestic Times) is the government newspaper and gazette of Sweden , and the country's official notification medium for announcements like bankruptcy declarations or auctions Genom annonser i stadens tidningar uppmanades föräldrar och målsmän, som ansågo sig competente, att anmäla sina barn eller myndlingar för skolans direktion i domprosthuset den 28 september kl. 3 e. m. Av 21 anmälda sökande till skolan antogs 15 flickor i åldern 8-15 år. [5] Läsåret 1842 utexaminerades 24 elever The opened data is an interesting cross-cut of different material types, with a couple of newspapers, namely Post- och inrikes tidningar (1645-1705) (aka POIT) and Aftonbladet (1831-1862). Interestingly, both of these have available different data: POIT offers original page images (.tif), text of the pages and the corrections of the page. Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar (pdf 153 kB) I propositionen, som bygger på förutsättningen att Post- och Inrikes Tidningar i fortsättningen ska offentliggöras på Bolagsverkets webbplats, föreslår regeringen att det ska införas en lag om att den som annonserar i Post- och Inrikes Tidningar ska betala en avgift.

• Studiebesök www.kb.se Litteraturbanken Pågående digitalisering på KB • • • • • Erik Dahlbergs handteckningar Siri Derkert (fotografier) 1600-tals pilot Affärstryck från 1800-talet (priskuranter) Löpande beställningar Utveckling av digital plattform • • • • Plattform med syfte att kunna ta emot och lagra stora. the history of smallpox and its prevention in sweden Asclepio -Vol. LIV-1-2002 85 The terrible disease had in all its fury attacked her, who had a severe cold and was wor A hírlap. Bár a hírlap fogalmát mind a 19. századi magyar értelmező kéziszótár, mind Buzinkay Géza sajtótörténész is a napilapokra szűkíti, az 1995-ben megjelent Magyar nagylexikon már az újság általános fogalmával rokonítja, és könyvártudományi szempontból is elfogadott az a nézet, hogy a hírlap bármely időszakonként megjelenő, ám híreket közlő periodika

Tjänsten passar dig som skickar reklam, tidningar, fakturor och kontoutdrag, samt lättare varor för leverans i brevlådan. Några exempel: Varor och tidningar - För dig som har mindre varor, men i större volymer, som ska skickas direkt till mottagares brevlåda. Det kan vara t.ex. skönhetsprodukter, böcker och apoteksvaro Articles of association. Articles of Association of Mekonomen AB (publ), with Corp. Reg. No. 556392-1971, was adopted by the Annual General Meeting on April 14, 2011. This is only a translation from Swedish, not a legal document. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail. § 1 The registered name of the Company is MEKONOMEN. KB Kommanditbolag . 10 Förkortningslista KFM Kronofogdemyndigheten PoIT Post- och Inrikes Tidningar PreskL Preskriptionslag (1981:130) Prop. Propositio Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft The Annual General Meeting of shareholders 2004 appointed PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, with authorised public accountant Mr Göran Tidström as representative of the accounting firm, as accountant for a period of four years. It was decided by the General Meeting that the auditors' fees should be paid on current account

Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till årsstämma tisdagen den 26 april 2011 kl 16:00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Abstract. The dissertation examines how economic matters were depicted between 1770 and 1820 in two European kingdoms. Britain and Sweden are studied during this Age of Revolutions from the state's perspective; state-managed newspapers are examined, one from Britain, the London Gazette, and two from Sweden, Stockholms Post-Tidningar and Inrikes Tidningar Occupation* Sockerbruksägare (sugar mill owner.) 1 Birth* 25 Jul 1777: Vierlanden, Hamburg, Germany. 1 Anecdote* 9 Jan 1829: See image - (The sugar farm owner, Joh Fredr Krouthen, carried on as Company J F Krouthen & Comp, has a reputation for Partner, with unchanged Company, assuming Mr. Tönnies Graveley; As hereby, according to the Proposals, are announced r 1 FIRMA Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet Skydda dina företag med Bolagsbevakning från Förebygg. I en digitaliserad värld yttrar sig polis och politiker om en modern typ av rån

Inrikes pass. Många skulle kanske säga att vi lever i ett kontrollsamhälle. I så fall är det ingenting nytt. I några inlägg tänkte jag uppehålla mig vid de handlingar som personer i äldre tid måste ha med sig när de färdades genom landet Så tidig lokal/regional dagstidning från Bergslagen känner jag inte till, tror jag inte finns. Däremot fanns den rikstäckande Post- och Inrikes tidningar. Det finns en sökfunktion till denna tidning. Kolla digitaliserade dagstidningar hos KB. Mvh/ Lei För att ge genomslag för den nya huvudregeln i FL infördes ett undantag i PBL 9 kap. 42 a § som innebär att ett lovbeslut inte får verkställas förrän fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked givits

Post- och Inrikes Tidningar: Vad som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar anses ha kommit till tredje mans kännedom. Följande är kopierat från Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se Sveriges officiella kungörelseorgan. Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet The number of newspapers in Sweden was 235 in 1919. It reduced to 125 papers in the mid-1960s. In 2009 the number of the newspapers was 90 in the country. This is a list of Swedish language newspapers in with their respective cities of publication

Spännande läsning i gamla dagstidningar DI

Anmäla deltagande i val till Europaparlamentet 287-2 (pdf, 59 kB) Krav på partibeteckningen. I anmälan ska partiet ange uppgifter om partibeteckning. Följande krav gäller för partibeteckningen: Den ska bestå av eller innehålla ord. Den får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning som gäller för samma val Totta kala oli mahtanut olla saapuilla silloin kuin veitti putosi, ja luullen sen kiiltävän terän Särjeksi taikka Salkiksi (tiuraksi) [tarkoitetaan salakkaa], tämmosesta syystä niellyt veitteen, joka kalan vattassa löyttiin niin päin makaavan että kärki oli pyrstön puolessa Join GitHub today. GitHub is home to over 31 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together Ina Edmark, ny arrendator på Vannaröds slott, blev omedelbart förälskad i fastigheten. Nu har hon övertygat en kock, en bekant sedan tidigare, att lämna Göteborg för att komma till Sösdala

Category:Schwabacher - Wikimedia Common

Notice of a General Meeting of shareholders shall be given by announcement in Post och Inrikes Tidningar and by publication on the Company's website. Notice having taken place shall be advertised in Svenska Dagbladet. § 9. Registering for General Meetin Du kan överklaga ett beslut om förhandsbesked till länsstyrelsen. Beslutet meddelas till berörda och publiceras också i Bolagsverkets tidning Post- och Inrikes Tidningar. Om ingen överklagar beslutet inom en bestämd tid vinner beslutet laga kraft och du kan gå vidare med att söka bygglov

populär: